KUNDEN I FOKUS

Vem är han/hon och "var" finns han/hon?

Vem är kunden?

Du har säkert klart för dig vem som är dina kunder. De finns de kunder som köper varor eller servicar regelbundet året om och sedan finns dom som köper mer sällan än det.
Så långt borde vi vara på det klara.

För att nå de mest potentiella kunderna, eller för att utöka kundkretsen, behöver vi analysera detta lite grann.

Vi karikerar detta lite:
- Kan din kund vara en hund? Kanske, ifall det spelar stor roll för hundägaren, på vilken terass hundar är välkomna.
- Kan din kund vara ett barn? Kanske, ifall det är viktigt för föräldrarna att barnet kan pyssla och leka medan föräldrarna gör uppköp.

Detta fungerade kanske mest som en tankeövning då vi letar efter potentiella nya kunder.

Exempel:
Som ett exempel kan vi ta en annonsör som säljer bl.a. motorsågar: Automatiskt tänker man på potentiella kunder som arbetar med skogsavverkning. Och det är helt rätt! Men för att nå en ännu större del av det kundpotential det finns där ute, måste vi tänka i längre banor än så. En kund som köper en motorsåg, kan vara t.ex. en stadsbo som inte har ett humm om i vilket skick hans eller hennes motorsåg på holmen är. Då annonsen når honom/henne på ett passligt tillfälle, kan denna potentiella kund ifrågasätta i vilket skick motorsågen egentligen är och kanske göra ett beslut för att skaffa en just nu!

Annonsen sågs av 1500 potentiella kunder och försäljningen av motorsågar gick upp 120 % under annonsperioden.

SÄ HÄR BESTÄMMER DU DIN KUNDGRUPP >

Var finns kunden?

Då vi frågar många företagare var deras kunder finns, svarar de: "Här i trakten". Det stämmer! Det är antagligen få som börjar åka ända från Ivalo för att köpa tjänster eller produkter ut till skärgården

Kan man då dra en lite förenklad slutsats att kunderna befinner sig rätt nära ditt företag? Det kan man tycker vi och det konstaterades ju redan.

Speciellt under sommartid, utökar mängden människor i skärgården där många har sina stugor. Det vet vi ju alla. Dessa sommargäster utgör alltså en stor del av din kundkrets, inte sant?

"VAR" finns kunden?
Kundkretsens ålder ligger säkert på samma nivå som den alltid har gjort, så gott som. Men personer som är födda på -70, -80 och -90-talet letar efter information på ett annat sätt än vi kanske är vana vid. Dessa "digitala nomader" får till stor del sin information genom olika digitala och sociala medier.

Vi börjar vara mitt inne i en fas där dessa personer börjar ha tillgång till stugor, då den äldre generationen kanske längre inte orkar åka ut till sina holmar.
Då kommer vi in i ett lite spännande dilemma:
För att nå dessa potentiella kunder, måste vi finnas där som de finns!

Dessa personer hanterar datorer, mobiler och pekplattor vardagligt och söker all sin information på internet. Dessa personer följer också med sociala medier och andra web-baserade nyhetsflöden flera gånger per dag.
Då blir vi helt enkelt tvugna att fråga oss själva: "Finns vi också där?"

KUNDERNA GEOGRAFISKT >

Hur kan vi finnas där?

Det är precis här som Skärgårdsannosen kommer med i bild. Våra "datanissar" är också uppvuxna i en digital värld och de har som passion att visa vilka resultat de kan ge dig.

Vi har verktygen och kunskapen för att förverkliga en högklassig annonsering till rätt kundgrupp i rätt tid.
Det räcker med att du berättar om ditt intresse, så ser vi till att tillsammans nå de resultat som ditt företag vill komma upp till.

Vidare läsning

Back to Top