OFTA FRÅGADE FRÅGOR

Läs vad andra har undrat över.

Nej, det måste du inte. Annonsen skapas på Facebook-sidan "Skärgårdsannonsen" och allt innehåll finns där. Däremot om du har en webbsida, kan vi länka annonsen till den.
Du kommer att få en rapport efter att annonseringen tagit slut. Där framgår exakt hur många som har sett din annons.
Vi kan sätta ett pristak, som passar din budget. Om din budget är t.ex. 500 euro, kan vi stoppa annonsen då 2500 personer har sett den.
Sidans gillar-antal har inget att göra med den verkliga annonseringen. Som sagt, vi kustomiserar annonserna till en viss kundkrets, vilket betyder att annonsen syns endast för ett antal utvalda personer och inte enbart för de som gillat sidan.
Men vi föreslår dock att följa med sidan, om ni vill veta i realtid om våra nya samt kommande kampanjer och erbjudanden!
Det är en bra fråga! Vi har intervjuat en del företagare, som har annonserat i tidningar och frågat dem varför de gör det. Som svar har vi fått "Vi har alltid gjort det" och "Det är viktigt för vår business att synas i tidningarna". Då vi frågat på vilket sätt detta syns helt konkret, har vi fått som svar att många företagare har "kännt" att det har varit något fler besökare i företaget efter annonseringen. Summa summarum: Det verkar vara mycket av en vanesak hos dom flesta att annonsera i tidningar.
Bra att du upplever oss som billiga! Till skillnad från traditionell tidningsannonsering sker ju allting elektroniskt. Då faller det bort kostnader som t.ex. tryck, layout och distribution, vilka är de faktorer som påverkar priset mest. Så det du läser i prislistan stämmer nog.
Det stämmer! Till skilnad från tidningsannonsen kan vi med säkerhet säga hur många som sett annonsen. Det finns alltid de personer som inte ser annonsen i tidningen. Även om t.ex. många företagare följer aktivt med tidningsannonsering, betyder det inte att alla potentiella kunder gör det. Många yngre väljer att hålla koll på Facebook och andra elektroniska källor istället.
Back to Top